Вагонен парк

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД е лицензиран оператор за извършване на железопътни превози на територията на Република България и чужбина.Дружеството е с най-голям пазарен дял в национален мащаб, като разполага с необходимата материална база, професионална подготовка, опит и международни контакти за извършване на всякакъв вид железопътни транспортни услуги..

За контакт:

Инж. Красимир Костадинов

Ръководител отдел "Експлоатация на товарни вагони"

тел.: 0886 307 988

ВАГОН ДВУОСЕН СЪЧЛЕНЕН ЗА ПРЕВОЗ НА: ПАЛЕТИЗИРАНИ ТОВАРИ - тип Hillrs

ВАГОН ДВУОСЕН СЪЧЛЕНЕН ЗА ПРЕВОЗ НА: ПАЛЕТИЗИРАНИ ТОВАРИ - тип Hillrs

ВАГОН ДВУОСЕН СЪЧЛЕНЕН ЗА ПРЕВОЗ НА: ПАЛЕТИЗИРАНИ ТОВАРИ - тип Hillrs е предназначен за превоз на палетизирани и други...

ВАГОН ПОКРИТ 4 - ОСЕН тип Gabs

ВАГОН ПОКРИТ 4 - ОСЕН тип Gabs

ВАГОН ПОКРИТ 4 - ОСЕН тип Gabs е предназначен за превозване на пакетирани и други товари, изискващи защита от...

ВАГОН ПЛАТФОРМ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА КОНТЕЙНЕРИ тип Rgs

ВАГОН ПЛАТФОРМ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА КОНТЕЙНЕРИ тип Rgs

ВАГОН ПЛАТФОРМ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА КОНТЕЙНЕРИ тип Rgs е предназначен за превоз на дълги товари, пръти, прокат, дървен...

ВАГОН ПЛАТФОРМЕН 4 - ОСЕН тип Res

ВАГОН ПЛАТФОРМЕН 4 - ОСЕН тип Res

ВАГОН ПЛАТФОРМЕН 4 - ОСЕН тип Res се използва като платформа с климии за превоз на дълги товари, пръти, прокат, дървен...

ВАГОН 4 - ОСЕН ПЛАТФОРМЕН ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ тип Sммps

ВАГОН 4 - ОСЕН ПЛАТФОРМЕН ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ тип Sммps

ВАГОН 4 - ОСЕН ПЛАТФОРМЕН ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ тип Sммps е специализиран и служи за транспортиране на метали и метални...

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas е предназначен за превоз на насипни товари, пакетирани стоки и други...

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos е предназначен за превоз на руда и други...

ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals

ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals

ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals е предназначен за превоз на въглища...

ВАГОН ЦИСТЕРНА ЗА НЕФТОПРОДУКТИ 71 М3 тип Zas

ВАГОН ЦИСТЕРНА ЗА НЕФТОПРОДУКТИ 71 М3 тип Zas

ВАГОН ЦИСТЕРНА ЗА НЕФТОПРОДУКТИ 71 М3 тип Zas е предназначен за превоз на нефтени продукти.

ВАГОН ЦИМЕНТОВОЗ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ тип Uacs

ВАГОН ЦИМЕНТОВОЗ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ тип Uacs

ВАГОН ЦИМЕНТОВОЗ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ тип Uacs е предназначен за превоз на цимент в насипно състояние.

ВАГОН ТОВАРЕН 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ /ГРАНУЛИРАНИ/ ТОВАРИ тип Uagpps

ВАГОН ТОВАРЕН 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ /ГРАНУЛИРАНИ/ ТОВАРИ тип Uagpps

ВАГОН ТОВАРЕН 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ /ГРАНУЛИРАНИ/ ТОВАРИ тип Uagpps е предназначен за превозване на...

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 -Тип Eaos

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 -Тип Eaos

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 -Тип Eaos е предназначен за превоз на насипни товари, пакетирани стоки и други товари за които...

Debug: ??x??