Международни превози

Общи условия за превоз при международните железопътни превози на товари (CGT-CIM)

Общи условия за превоз при международните железопътни превози на товари (CGT-CIM)

Общи условия за превоз при международните железопътни превози на товари (CGT-CIM)

Конвенция COTIF

Конвенция COTIF

В резултат от железопътната реформа в Европа, състояща се в разделянето на железопътната експлоатация от железопътната...

Тарифа Европа - Азия

Тарифа Европа - Азия

Тарифа Европа - Азия. Страни по тази тарифа са следните железoпътни превозвачи: Български държавни железници...

DIUM - Таблица с разстоянията за международни товарни превози

DIUM - Таблица с разстоянията за международни товарни превози

Таблица с разстоянията за международни товарни превози

Документи изисквани от БДЖ ЕАД" за превоз на товари в международно съобщение

Документи

Документи изисквани от "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за превоз на товари в международно съобщение

Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM)

Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM)

Хармонизираната номенклатура на товарите (NHM) се явява изходен документ за кодифициране на товарите при железопътния...

Debug: ??x??