Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


05.04.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Изработване и доставка на метални пломби за пломбиране на вагони и контейнери в международно съобщение.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 19.04.2021 г. от 14,00 ч. в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

29.03.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

„Доставка на бои, лакове, грундове и разредители, за едногодишен период”

20.11.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на твърдосплавни пластини за нуждите на вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на ,,БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 04.12.2020 год. 11:00 часа стая 223 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

11.11.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, съгласно определенията в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2, за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.11.2020г. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А

16.10.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Изработване и доставка на сувенирни рекламни материали за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.10.2020 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Иван Вазов“ №3 , стая 318.

15.10.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на резервни части за скоростомери "Хаслер" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "Хаслер" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2020 г.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 26.09.2020 год. 11:00 часа стая 825 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Македония № 2.

Debug: ??x??