Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Вчера, 10:05 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за едногодишен период.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 23.06.2021 год. 13:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

10.06.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Предоставяне на обществена фиксирана телефонна мрежа на гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от две години.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.06.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

25.05.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на маркови компютри и монитори втора употреба

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 04.06.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 318.

21.05.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Годишна проверка на апаратура за безразрушителен контрол, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за 2021 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 03.06.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 345.

19.05.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 07.06.2021 год. 13:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

12.05.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Отпечатване и доставка на номенклатурни книжни образци, формуляри и книги за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 14.06.2021 г. от 14:00 ч. в зала 209 в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

26.04.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Изработване и доставка на метални пломби за пломбиране на вагони и контейнери в международно съобщение.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 17.05.2021 г. от 14:00 ч. в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

20.04.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на буксови ресорни комплекти от окачването на електрически локомотиви серия 46

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 05.05.2021 год. 11:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2

05.04.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Изработване и доставка на метални пломби за пломбиране на вагони и контейнери в международно съобщение.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 19.04.2021 г. от 14,00 ч. в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

29.03.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

„Доставка на бои, лакове, грундове и разредители, за едногодишен период”

Debug: ??x??