Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


07.06.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

"Техническа подръжка и ремонт на винтови компресори" за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 17.06.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

31.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Отпечатване и доставка на номенклатурни книжни образци, формуляри и книги за нуждите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 10.06.2022. от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

23.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери на локомотиви серия 06,07 и 61 и за ремонт на лагерните втулки на сцепните щанги на локомотиви серия 52

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 07.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

20.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на перилни и почистващи материали и препарати за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози“ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка , ще се състои на 06.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

19.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ за правоимащия персонал на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 03.06.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

18.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Годишна проверка на апаратура за безразрушителен контрол, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за 2022 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 31.05.2022 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 345.

12.05.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Закупуване на 1 брой товарен автомобил втора употреба за нуждите на ПТП-София

Отваряне на офертите 23.05.2022 г. 10:30 часа в административна сграда ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

Debug: ??x??