Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


02.08.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на преходни резистори (съпротивления) за Автотрансформаторният тягов превключвател (АТП)“

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 10.08.2021 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

27.07.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на 1 /един/ брой преносим двуканален ръчен осцилоскоп тип „Fluke” за извършване на осцилограма на АТП и ГВП на електрически локомотиви серия 40

Отваряне и разглеждане на оферти на 10.08.2021 г. - 10,00 часа

16.07.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.07.2021 от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А

09.07.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Покана за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на 1 брой траверсопробивна машина (преносима с ДВГ) заедно с по 2 броя бургии за нея (16 и 18 мм)“

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 03.08.2021 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

28.06.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга , чрез сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето и разглеждането на постъпилите оферти ще се извърши на 13.07.2021 г. от 10,00 часа в сградата на ПТП - София, гр. София, ул. "Владимир Минков-Лотко" № 41

17.06.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

ПОЧИСТВАНЕ НА ОСТАТЪЧЕН ЦИМЕНТ ОТ 9 БРОЯ ТОВАРНИ ВАГОН-ЦИМЕНТОВОЗИ СЕР.932 В БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 25.06.2021 година от 10,00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

15.06.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК В РАЗФАСОВКА БИГБЕГ 1,3 ТОНА ЗА НУЖДИТЕ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 25.06.2021 година от 10,00 часа в стая 201 на Администретивната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

Debug: ??x??