Инж. Иван Личев

Инж. Иван Личев е управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД от м. ноември 2019 г.

Вижте повече


е Директор на Дирекция „Финанси и администрация” в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Вижте повече


е търговски директор на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Вижте повече


Ангел Стоянов

Инж. Ангел Стоянов е директор на Дирекция „Експлоатация” в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Вижте повече


Debug: ??x??