Превоз под определени режими

Извънгабаритни товари

Извънгабаритни товари

Извънгабаритните товари се допускат за превоз само при специални технически и експлоатационни условия, с предварително...

Опасни товари

Опасни товари

Опасните товари представляват вещества или предмети, чиито превоз изисква спазването на точно определени условия за...

Debug: ??x??