За "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

За "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Компанията разполага със значителен парк от собствени вагони, позволяващ:

 • конвенционални превози на стоки в открити и покрити товарни вагони;
 • превози на цимент, кариерни материали и други насипни товари в специализирани вагони, гарантиращи опазване на товара и улеснение при товаро-разтоварните операции;
 • превози на течни горива (светли и тъмни) в специализирани вагони;
 • превози на дървен материал;
 • превози на стоки в голямотонажни контейнери (ГТК) върху специализирани платформени вагони.

 

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти и може да предложи на своите клиенти различни транспортни продукти при изгодни търговски условия и цени, а именно:

 

 • превоз на стоки в изолирани вагони;
 • превоз на стоки в изолирани блок-влакове;
 • превоз на стоки в регулярни маршрутни влакове по съгласувани с другите железопътни администрации маршрут, разписание и цени;
 • превоз по специално договорени транспортни схеми;
 • превоз на тежкотоварни, извънгабаритни и необикновени пратки ;
 • превоз на стоки от/до българските черноморски пристанища Варна и Бургас, включително в ГТК, обработвани в терминалите на тези пристанища;
 • превоз на стоки от/до българските Дунавски пристанища Русе, Лом, Свищов, Силистра, Видин;
 • превоз по железница до гарите в Югозападна България, където да се осигури претоварване върху автомобили за Македония;
 • превози по ферибот от/до Варна, Кавказ (Русия), Иличевск (Украйна), Поти (Грузия) с продължаване на транспорта по железница от/към страните от ОНД, Централна и Средна Азия.

 

 

Debug: ??x??