"БДЖ - Товарни превози" ЕООД

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД е лицензиран оператор за извършване на железопътни превози на територията на Република България и чужбина.

Дружеството е с най-голям пазарен дял в национален мащаб, като разполага с необходимата материална база, професионална подготовка, опит и международни контакти за извършване на всякакъв вид железопътни транспортни услуги.

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Debug: ??x??