За "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД разполага с необходимата материална база, професионална подготовка, опит и международни контакти за извършване на железопътни транспортни услуги. Компанията разполага със значителен парк от собствени вагони.

За "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Debug: ??x??