ВАГОН 4 - ОСЕН ПЛАТФОРМЕН ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ тип Sммps

ВАГОН 4 - ОСЕН ПЛАТФОРМЕН ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ тип Sммps

Техническо описание: Вагонът е специализиран и служи за транспортиране на метали и метални изделия:къси товари, пръти, прокат, дървени материали, не изискващи защита от атмосферните условия. Освен това може да превозва колесни и тежки верижни машини.
При товарене на колесни и верижни машини последните могат да се движат върху вагоните по дължина на влаковата композиция.

Пода на вагона е дървен.

Вагонът е съоръжен с 12 броя завъртащи се климии, по 6 на всяка страна.

Снимки и Чертежи

ВАГОН 4 - ОСЕН ПЛАТФОРМЕН ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ тип Sммps
ВАГОН 4 - ОСЕН ПЛАТФОРМЕН ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ тип Sммps

Технически параметри

ПараметриСтойности
Брой оси4
Максимален товар (т)60
Товар на ос (т)20
Тегло тара (т)20
База на вагона (мм)9 000
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм)14 040
Полезна дължина (мм)12 800
Полезна широчина (мм)3 100
Площ на пода (кв.м.)39.68
Debug: ??x??