ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas
ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas

Техническо описание: Вагона е предназначен за превоз на насипни товари, пакетирани стоки и други товари за които не се налага защита от атмосферни условия.

Конструкцията на вагона позволява механизиране на товаро -разтоварните операции, чрез използване на подемно транспортни средства, включително и вагонообръщач.

Кошът на вагона е метален, изграден от две странични и две подвижни челни стени, които се отварят шарнирно. На всяка странична стена има по две двукрили врати със светъл отвор 1800 x 1900 mm. Подът на вагона се изработва от иглолистен дървен материал, или е метален.

Снимки и Чертежи

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas
ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas

Технически параметри

ПараметриСтойности
Брой оси4
Максимален товар (т)60
Товар на ос (т)20
Тегло тара (т)20
База на вагона (мм)9 000
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм)14 040
Полезна дължина (мм)12 710
Полезна широчина (мм)2 780
Площ на пода (кв.м.)36
Използваем обем (куб.м.)72
Debug: ??x??