ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals

ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals
ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals

Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на въглища и кокс. Конструкцията на вагона е приспособена за механично натоварване. Разтоварването се извършва чрез четири клапи с помоща на лостов механизъм, който се задейства със сгъстен въздух или ръчно.

Подът на вагона е седловиден с ъгъл спрямо хоризонталната плоскост 49 градуса.

Снимки и Чертежи

ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals
ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals

Технически параметри

ПараметриСтойности
Брой оси4
Максимален товар (т)55
Товар на ос (т)20
Тегло тара (т)25
База на вагона (мм)7 500
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм)12 790
Използваем обем (куб.м.)75
Debug: ??x??