ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos
ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos

Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на руда и други насипни товари с голямо относително тегло.

Кошът се състои от две странични и две неподвижни челни стени.Едната страна на вагона е преходна. Страничните стени са без врати.

Конструкцията на вагона осигурява механизирано натоварване и разтоварване на страничен вагонообръщател.

Снимки и Чертежи

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos
ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos

Технически параметри

ПараметриСтойности
Брой оси4
Максимален товар (т)61
Товар на ос (т)20
Тегло тара (т)19
База на вагона (мм)6 500
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм)11 630
Полезна дължина (мм)10 200
Полезна широчина (мм)2 750
Площ на пода (кв.м.)30
Използваем обем (куб.м.)56
Debug: ??x??