ВАГОН ТОВАРЕН 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ /ГРАНУЛИРАНИ/ ТОВАРИ тип Uagpps

ВАГОН ТОВАРЕН 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ /ГРАНУЛИРАНИ/ ТОВАРИ тип Uagpps
ВАГОН ТОВАРЕН 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ /ГРАНУЛИРАНИ/ ТОВАРИ тип Uagpps

Техническо описание: Вагонът е предназначен за превозване на хигроскопични насипни (гранулирани) товари като зърнени храни, пшеница, царевица, соя, химически торове (суперфосфат, амониев нитрат, амониев сулфат) и др. Вагона позволява механизирано товарене. Разтоварването става гравитационно през монтираните в пода 3x2 люка със светъл отвор 355x650mm., затворени с клапи. Разтоварването е възможно както в бункери, така и на транспортни ленти.

Кошът на вагона е изграден от профилирани странични и челни стени. На покрива са оформени пет люка с размери 500x220, през които става товаренето.

Снимки и Чертежи

Технически параметри

ПараметриСтойности
Брой оси4
Максимален товар (т)57.5
Товар на ос (т)20
Тегло тара (т)22.5
База на вагона (мм)10 000
Дължина на вагона между буферите със спирачна платформа (мм)15 250
Използваем обем (куб.м.)85
Debug: ??x??