ВАГОН ЦИМЕНТОВОЗ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ тип Uacs

ВАГОН ЦИМЕНТОВОЗ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ тип Uacs

Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на цимент в насипно състояние. Балонът се състои от две пресечени пирамиди изработени от листова ламарина. Съоръжен отгоре с люк за натоварване със светъл отвор с диаметър 500 мм за товарене и влизане. До люка се достига посредством стълби и площадки. Вагонът е снабден с разтоварваща инсталация, действаща със сгъстен въздух с максимално работно налягане 0,25 МРа, осигуряваща вътрешно придвижване и долно отвеждане на товара. Действието й позволява транспортиране на разтоварвания цимент на разстояние 60 м при височина 20 м На въздушната инсталация на системата за разтоварване са са монтирани възвратни клапани, предотвратяващи връщането на продукта и предпазни клапани, които се задействат при налягане 0,26 МРа. Остатъкът от цимент след разтоварване е не повече от 150 кг. За освобождаването на резервоара от свръх налягането е предвидена автоматична система за обезвъздушаване, която влиза в действие при прекратяване подаването на въздух.

Снимки и Чертежи

ВАГОН ЦИМЕНТОВОЗ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ тип Uacs
ВАГОН ЦИМЕНТОВОЗ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ тип Uacs

Технически параметри

ПараметриСтойности
Брой оси4
Максимален товар (т)60.5
Товар на ос (т)20
Тегло тара (т)19.5
База на вагона (мм)7 000
Дължина на вагона между буферите (мм)12 040
Дължина на резервоара (мм)9 124
Използваем обем (куб.м.)54
Debug: ??x??