Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


02.10.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на 2 броя компресори тип „Шкода” с кат. № 64 Е 100-300, тип 2х155х125/100 за локомотиви серия 43, собственост „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.10.2020 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

01.10.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на лекарства и превързочни средства за дооборудване на аптечки и доставка на нови оборудвани аптечки, за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.10.2020 година от 14:00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

25.09.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на резервни части за пневматични спирачни апарати за всички серии локомотиви

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.10.2020 г. от 11,00ч. в гр. София, ул.”Иван Вазов” № 3, зала 209

25.09.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” на работници и служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.10.2020 г., 10:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

23.09.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Профилактика и техническо обслужване, ремонт, монтаж и демонтаж на климатична техника, ползвана от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Централно управление и Поделенията за товарни превози София, Горна Оряховица и Пловдив, за период от една година, делима на 13 обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 20.10.2020 г. в 10,00 часа, в гр.София, ул. „Владимир Минков – Лотко” № 41, административната сграда на Поделение за товарни превози София.

15.09.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на резервни части за скоростомери "Хаслер" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "Хаслер" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2020 г.

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 25.09.2020 год. 13:00 часа, стая 825 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Македония № 2

11.09.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.09.2020 г., 15,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

08.09.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на дърва за огрев

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения, ще се състои на 24.09.2020 г. в 10,00 часа, в гр.София, ул. „Владимир Минков –Лотко” № 41, административната сграда на Поделение за товарни превози София.

19.08.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на маневрени стъпала за товарни вагони, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка с предмет "Доставка на маневрени стъпала за товарни вагони", ще се състои на 03.09.2020 г. от 10,30 часа.

19.08.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на универсални плъзгачи и електро-графитни вставки за токоснематели на електрически ТПС

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 27.08.2020 год. 13:00 часа стая 825 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Македония № 2.

19.08.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Боядисване (пребоядисване) на кранове, находящи се на територията на РЗ Фериботен комплекс - 3 броя и ВРЦ-Варна - 1 брой

Разглеждането на ценовите оферти и оповестяването на изпълнител ще се извърши на 31.08.2020 година от 14.00 часа в стая 201 в Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

13.08.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за тахографи тип RT система "HASLER" за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 25.08.2020 година от 14:00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

13.08.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на лекарства и превързочни средства за дооборудване на аптечки и доставка на нови оборудвани аптечки за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 25.08.2020 година от 14,00 часа в стая 201 на административната сграда на ПТП-Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

11.08.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка и монтаж на техническо оборудване за внедряване на телекомуникационна GPS система за извършване на централизиран контрол на електрическите локомотиви от парка на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД

Отварянето на офертите ще се състои в сградата на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД-Централно управление, ул."Иван Вазов" №3

Debug: ??x??