Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


26.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Ремонт по необходимост на „Резервни стаи” – ЕП-Каспичан при ПТП Горна Оряховица.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.09.2019 г. от 10,00ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, зала 203.

20.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Изготвяне на два броя работни проекти за ремонт на локомотивните обръщатели в Локомотивно депо Русе и Локомотивно депо Бургас при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.09.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 97, ет. 2, зала 203.

15.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на памучни парцали за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа към "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.08.2019 г. от 14,00 ч. в Административната сграда на ПТП София.

12.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на еластични системи от първичното окачване на електрически локомотиви серия 46 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

09.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Профилактика и техническо обслужване, ремонт, монтаж и демонтаж на климатични системи, ползвани от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Централно управление и Поделенията за товарни превози София, Горна Оряховица и Пловдив, за период от една година, делима на 12 броя обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.08.2019 г. от 10,00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

09.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на водоустойчиви шперплатови плоскости за ремонта на покрити товарни вагони тип Gabs във вагоноремонтните цехове на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София

07.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на нелегирана профилна стомана, марка Fe 360 B по ISO 630, съгласно UIC 810-3, предназначена за изработване на бандажни осигурителни пръстени за колоосите на тяговия подвижен състав / ТПС / на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходима за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

07.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на електрографитни четки за електрически локомотиви серия 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходими за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

07.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на кабели за всички серии локомотиви за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София.

Debug: ??x??