Обществени поръчки чрез директно възлагане

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


28.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на дърва за огрев за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 10.10.2022 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

26.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 04.10.2022. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

26.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Отпечатване на знаци и сигнали по Наредба №РД-07/8 за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 06.10.2022 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

15.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка и смяна на резервни части и консумативи за мобилен кран „FANTUZZI CS 45 KL, намиращ се в гр. Драгоман - контейнерен терминал

Отваряне на оферти 28.09.2022 г.- 10,00 часа в административната сграда на ПТП София, гр.София, ул. "Владимир Минков-Лотко" № 41 Предварително Ви благодаря!

30.08.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на аптечки, лекарства и превързочни материали за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 12.09.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

10.08.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на резервни части и материали за зимна подготовка на локомотиви

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

12.07.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на кварцов пясък, фракция 0,63мм, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 26.07.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

08.07.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства, обезпечаващи потребността на ,,БДЖ-ТП“ЕООД за период от шест месеца

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 27.07.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

29.06.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на твърдосплавни пластини за нуждите на вагоноремонтни цехове и локомотивни депа на ,,БДЖ - Товарни превози"ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 08.07.2022 год. от 10:00 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

24.06.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на Стоманено въже ф18мм за Ранжирна инсталация на коловоз за опасни товари в РЗ-Фериботен комплекс

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.07.2022 година от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

22.06.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от една година”, делима на 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител на застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна групова застраховка „Трудова злополука“ на до 845 броя работници и служители в „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, за едногодишен период”. Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” за до 178 служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период”. Обособена позиция № 3 – „Имуществено застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/ - сгради, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”.

21.06.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за компресорите на електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП“ЕООД, ПТП - Пловдив

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 29.06.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

08.06.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери на локомотиви серия 06,07 и 61 и за ремонт на лагерните втулки на сцепните щанги на локомотиви серия 52

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 14.06.2022 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

07.06.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

"Техническа подръжка и ремонт на винтови компресори" за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 17.06.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Debug: ??x??