Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


14.01.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на "БДЖ-ТП" ЕООД, съгласно определенията в Правилника RID, с изключение на клас 2, за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 31.01.2022. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А

10.01.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Закупуване на нов дизелов мотокар за нуждите на Локомотивно депо Бургас при ПТП - Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 20.01.2022 год. 11:30 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет. 2

26.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на еластични системи за окачване на електрически локомотиви серия 46

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 08.12.2021 год. 11:20 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2

26.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на Дърва за огрев за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 06.12.2021 година от 14:00 часа в стая 201 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

15.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на стоманено въже ф18мм за ранжирна инсталация на коловоз за опасни товари в РЗ - Фериботен комплекс

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 22.11.2021 година от 14:00 часа в стая 201 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97.

05.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на резервни части и ремонт на мотокар - високоповдигач 3,5 тона с производител Балканкар модел Рекорд 2 ползващ се в Локомотивно депо Бургас при ПТП Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения, ще се състои на 15.11.2021 год. 11:30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2

04.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на „Застраховка медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” на работници и служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.11.2021 г., 10,00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Владимир Минков Лотко” № 41, Административната сграда на ПТП София.

20.10.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на инструменти и материали за зимна подготовка за 2021/2022 г.

Отваряне на получените оферти на 03.11.2021 г. от 10,30 часа в сградата на ПТП София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

11.10.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – „Гражданска отговорност на релсови превозни средства спрямо трети лица” за срок от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.10.2021. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

11.10.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Избор на застрахователно дружество за предоставяне на застрахователна услуга – застраховка „Отговорност на превозвача спрямо превозваните товари”, за срок от една година.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.10.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

29.09.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Предоставяне на застрахователни услуги – сключване на застрахователни договори за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 33 МПС и застраховка „Каско” на 17 МПС, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за срок от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 08.10.2021.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319

Debug: ??x??