Общи условия за предоставяне на вагони от "БДЖ-ТП" ЕООД за изпълнение на договорите за международен превоз на товари, сключени по условиятa на "Единните правила CIM" и "Общия договор за използване на товарни вагони" (ОДИ)

Общи условия за предоставяне на вагони от "БДЖ-ТП" ЕООД за изпълнение на договорите за международен превоз на товари, сключени по условиятa на "Единните правила CIM" и "Общия договор за използване на товарни вагони" (ОДИ)

Debug: ??x??