ВАГОН ЦИСТЕРНА ЗА НЕФТОПРОДУКТИ 71 М3 тип Zas

ВАГОН ЦИСТЕРНА ЗА НЕФТОПРОДУКТИ 71 М3 тип Zas
ВАГОН ЦИСТЕРНА ЗА НЕФТОПРОДУКТИ 71 М3 тип Zas

Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на нефтени продукти. Балонът се състои от цилиндрични звена листова ламарина. Съоръжен отгоре с люк за натоварване със светъл отвор 150 мм и с 4 странични крана тип Gestra" със светъл отвор 100 мм. За предпазване на балона от надналягане и от подналягане е монтиран двойнодействащ предпазителен клапан, който се задействува при налягане 0,15 МРа.

Снимки и Чертежи

Технически параметри

ПараметриСтойности
Брой оси4
Максимален товар (т)59.4
Товар на ос (т)20
Тегло тара (т)20.6
База на вагона (мм)9 200
Дължина на вагона между буферите(мм)14 240
Вътрешен диаметър на балона (мм)2 800
Използваем обем (куб.м.)71
Debug: ??x??