Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от БДЖ - Товарни превози ЕООД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

30.08.2016 • Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

„Доставка на резервни части за кран машинист „Кнор D2”, "DAKO - BP 90035-128", преводач на налягането "DU 23а /2,1", "KR-1", " DU15" за локомотивите на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период.

Доставка на резервни части за кран машинист и преводач на налягането

Debug: ??x??