Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


30.08.2016 • Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

„Доставка на резервни части за кран машинист „Кнор D2”, "DAKO - BP 90035-128", преводач на налягането "DU 23а /2,1", "KR-1", " DU15" за локомотивите на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период.

Доставка на резервни части за кран машинист и преводач на налягането

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

Debug: ??x??