Вътрешни превози и внос/износ през пристанища

Цените и условията за превоз на товари във вътрешно съобщение се определят съгласно тарифа ЕТПТ, като единичните цени са посочени в Таблица в евро/тон за конкретно разстояние, тарифен клас и собственост на вагона. Минималната маса за таксуване се определя в зависимост от използвания вагон, съответно при превоз с вагон, собственост на БДЖ или на чуждо ЖТП-7,5 тона на ос.

Цените за превоз на товари в UTI са дадени в част IV на тарифа ЕТПТ.

При превоз във вътрешно съобщение се използва товарителница образец КПМ-Т.

 

 

Debug: ??x??