Документи

  •  Документи изисквани от "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за превоз на товари във вътрешно съобщение:

48 - ЧАСОВА ЗАЯВКА за натоварване на вагони (контейнери) и превоз с ЖП транспорт (формуляр)

Товарителница образец КПМ-Т

Товарителницата обр. КПМ-Т се състои от пет части  със следното предназначение:

  • Лист 1 - Оригинал на товарителницата /част първа/ - за получателя;
  • Лист 2 - Товарно писмо /част втора/ - за превозвача в получаващата гара;
  • Лист 3 - Разписка за получаване /Митница /част трета/ - митницата или превозвача в получаващата гара, в случаите, когато пратките не са под митнически контрол;
  • Лист 4 - Дубликат на товарителницата /част четвърта/ - за изпращача;
  • Лист 5 - Кочан на изпращане /част пета/ - за превозвача  в отправната гара

Формуляр на товарителница КПМ-Т

 

Debug: ??x??