„Ремонт покрив, халета и работни помещения на сграда „Дизелов цех № 1” – Локомотивен район-Русе”. Публичната покана е публикувана под номер 9052865 в Регистъра за публични покани към Агенцията за обществени поръчки.

1. Публична покана на основание Глава осма "а" от  ЗОП 

2. Документация за участие в обществена поръчка

16.06.2016

Протокол №1 от работата на комисията за избор на изпълнител

17.07.2016

Договор ОП-49-Ремонт на Дизелов цех 1 Русе

08.12.2016

Информаця за освобождаване на гаранция за изпълнение

Debug: ??x??