Сервизно обслужване и ремонт на газоразпределителни инсталации и отоплителните уреди работещи на природен газ, използвани за отопление на газифицираните обекти към “БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

 

Debug: ??x??