Ресертификация на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 45001:2018 и система за управление по отношение на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца

Покана за представяне на оферти

Debug: ??x??