Ремонт по необходимост на стаи и санитарни възли в сгради както следва: Локомотивен филиал Димитровград към Локомотивно Депо Стара Загора, Експлоатационен пункт Карнобат към Локомотивно Депо Бургас и Локомотивно Депо Стара Загора собственост на „БДЖ – Товарни Превози” ЕООД.

Покана за предоставяне на оферти

Приложения към поканата

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение за прекратяване на директно възлагане на обществена поръчка

 

Debug: ??x??