Профилактика и техническо обслужване, ремонт, монтаж и демонтаж на климатични системи, ползвани от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Централно управление и Поделенията за товарни превози София, Горна Оряховица и Пловдив, за период от една година, делима на 12 броя обособени позиции

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Ценово и техническо предложение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Debug: ??x??