Профилактика и техническо обслужване, ремонт, монтаж и демонтаж на климатична техника, ползвана от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Централно управление и Поделенията за товарни превози София, Горна Оряховица и Пловдив, за период от една година, делима на 13 обособени позиции

 

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Debug: ??x??