Предоставяне на обществена фиксирана телефонна мрежа на гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за период от две години.

                                                         

 

                                                                       Покана за предоставяне на оферти

                                                                       Приложения

 

Debug: ??x??