Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на "БДЖ-Товарни превози ЕООД, съгласно определенията в правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2 за едногодишен период

Покана за представяне на оферти

Приложения

Debug: ??x??