Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” на работници и служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период

Покана за предоставяне на оферта

Приложения

Разяснение по чл. 189 от ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Debug: ??x??