Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на „Застраховка медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” на работници и служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период.

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Debug: ??x??