Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица, с осигурен асистанс” на работници и служители в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Разяснения по чл.180 от ЗОП

Информация за възложена поръчка

 

Debug: ??x??