Ежедневно осигуряване на хотелско настаняване от понеделник до събота включително на служители на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в 1 /една/ тройна стая /с три отделни легла и самостоятелен санитарен възел/ за едногодишен период на територията на гр. Видин

Покана за представяне на оферти

Debug: ??x??