Доставка на водоустойчиви шперплатови плоскости за ремонта на покрити товарни вагони тип Gabs във вагоноремонтните цехове на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта за едногодишен период

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Debug: ??x??