Доставка на технически газове /кислород, ацетилен и въглероден диоксид/ за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Оферта - Приложение № 2

Съобщение за удължаване на първоначално обявения срок за събиране на оферти

Информация за възложена поръчка

 

 

Debug: ??x??