Доставка на резервни части за скоростомери "Хаслер" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "Хаслер" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2020 г.

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Корекция към Поканата

Приложение 2

Съобщение за прекратяване

 

Debug: ??x??