Доставка на резервни части и ремонт на мотокар - високоповдигач 3,5 тона с производител Балканкар модел Рекорд 2 ползващ се в Локомотивно депо Бургас при ПТП Пловдив

Покана за предоставяне на оферти

Приложение

Съобщение - Удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

Debug: ??x??