Доставка на нелегирана профилна стомана, марка Fe 360 B по ISO 630, съгласно UIC 810-3, предназначена за изработване на бандажни осигурителни пръстени за колоосите на тяговия подвижен състав / ТПС / на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходима за едногодишен период

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Работни файлове

Информация за възложена поръчка

 

 

Debug: ??x??