Доставка на батерии и консумативи за маневрени радиостанции, радиостанции, електрически фенери, консумативи за фенери за нуждите на "БДЖ Товарни превози" ЕООД за едногодишен период.

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Информация за поръчката

Информация за прекратяване на поръчка

Debug: ??x??