Доставка на 50 броя диелектрични заземителни щанги с преносими медни заземители (заземителни въжета) за окомплектоване инвентара на електрическите локомотиви, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Debug: ??x??