Доставка на 30 броя диелектрични заземителни щанги с преносими медни заземители (заземителни въжета) за окомплектоване инвентара на електрическите локомотиви, собственост на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД

 

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Информация за възложена поръчка

Debug: ??x??