Доставка и монтаж на техническо оборудване за внедряване на телекомуникационна GPS система за извършване на централизиран контрол на електрическите локомотиви от парка на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД

 

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

 

Debug: ??x??