Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сгради и открити площи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и тези, които се ползват под наем от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за тригодишен период

Покана за предоставяне на оферти

Приложения

Съобщение за удължаване на обявения срок за предоставяне на оферти

Информация за възложена поръчка

Debug: ??x??