Демонтаж на стари съществуващи стоманени ролетни врати, и монтаж на нови стоманени ролетни врати 2 /два/ броя в цех Електровози /7 канала/ и Дизелов цех /3 канала/„ с адрес:гр.Бургас 8000, Северна промишлена зона, Локомотивно депо гр.Бургас, собственост на „БДЖ–Товарни превози“ ЕООД

Покана за представяне на оферти

Приложения

Съобщение към поканата

 

 

Debug: ??x??