Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на електронни системи с фискална памет (ЕСФП), собственост на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, монтирани в гориво-раздавателни пунктове към ПТП София и ЕП Плевен и осигуряване на трансфер на данни до сървъри на Националната агенция по приходите (НАП) за период от 1(една) година.

Покана за представяне на оферти

Приложение

Debug: ??x??