Абонаментна поддръжка на съществуваща GPS - система “GATE MANAGER” за контрол на работата на 17 (седемнадесет) броя дизелови локомотиви в локомотивно депо Стара Загора, локомотивно депо Русе, локомотивно депо Дупница и локомотивно депо Бургас за период от една година, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Покана за представяне на оферти

Приложение

Debug: ??x??